TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Nhiệt độ không ổn định là vấn đề thường gặp của các loại máy nước nóng trực tiếp thông thường do thời tiết và lưu lượng nước thay đổi khiến nhiệt độ nước đầu vào nóng lạnh thất thường. Thấu hiểu băn khoăn đó của người tiêu dùng, lần đầu tiên và duy nhất tại thị trường Việt Nam máy nước nóng trực tiếp Ariston với công nghệ ổn định nhiệt độ giúp nhiệt độ nước luôn ổn định bất chấp mọi điều kiện, mang đến trải nghiệm thoải mái bất tận cho người tiêu dùng.

NHIỆT ĐỘ ỔN ĐỊNH
BẤT CHẤP LƯU LƯỢNG NƯỚC
THAY ĐỔI

Nhiệt độ nước đầu ra từ các máy nước nóng trực tiếp thông thường chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi lưu lượng nước từ các thiết bị dẫn nước khác trong gia đình. Do đó khi có nhiều người cùng sử dụng nước trong gia đình, nhiệt độ nước đầu ra từ máy nước nóng trực tiếp thông thường sẽ không ổn định. Đi đầu về công nghệ, máy nước nóng trực tiếp Ariston thế hệ mới với công nghệ ổn định nhiệt độ, giúp nhiệt độ nước đầu ra luôn ổn định bất kể lưu lượng nước thay đổi.

NHIỆT ĐỘ ỔN ĐỊNH
BẤT CHẤP SỰ THAY ĐỔI
CỦA NHIỆT ĐỘ NƯỚC ĐẦU VÀO

Thông thường, nhiệt độ nước đầu ra từ các máy nước nóng trực tiếp không ổn định và thay đổi theo nhiệt độ của nước đầu vào. Đó là lí do vì sao nhiều người cảm thấy thiếu thoải mái vì không thể điều chỉnh được nhiệt độ nước như ý khi thời tiết thay đổi. Đi đầu về công nghệ, máy nước nóng trực tiếp Ariston thế hệ mới với công nghệ ổn định nhiệt độ, giúp nhiệt độ nước đầu ra luôn ổn định bất kể thời tiết thay đổi

VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP

THỜI TIẾT THAY ĐỔI

Bạn có biết khi thời tiết thay đổi sẽ ảnh hưởng đến nhiệt độ nước tắm?

NHIỆT ĐỘ ỔN ĐỊNH
BẤT CHẤP SỰ THAY ĐỔI
CỦA NHIỆT ĐỘ NƯỚC ĐẦU VÀO

Thông thường, nhiệt độ nước đầu ra từ các máy nước nóng trực tiếp không ổn định và thay đổi theo nhiệt độ của nước đầu vào. Đó là lí do vì sao nhiều người cảm thấy thiếu thoải mái vì không thể điều chỉnh được nhiệt độ nước như ý khi thời tiết thay đổi. Đi đầu về công nghệ, máy nước nóng trực tiếp Ariston thế hệ mới với công nghệ ổn định nhiệt độ, giúp nhiệt độ nước đầu ra luôn ổn định bất kể thời tiết thay đổi

LƯU LƯỢNG NƯỚC THAY ĐỔI

Bạn có biết lưu lượng nước thay đổi sẽ ảnh hưởng đến nhiệt độ nước tắm?

NHIỆT ĐỘ ỔN ĐỊNH
BẤT CHẤP LƯU LƯỢNG NƯỚC
THAY ĐỔI

Nhiệt độ nước đầu ra từ các máy nước nóng trực tiếp thông thường chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi lưu lượng nước từ các thiết bị dẫn nước khác trong gia đình. Do đó khi có nhiều người cùng sử dụng nước trong gia đình, nhiệt độ nước đầu ra từ máy nước nóng trực tiếp thông thường sẽ không ổn định. Đi đầu về công nghệ, máy nước nóng trực tiếp Ariston thế hệ mới với công nghệ ổn định nhiệt độ, giúp nhiệt độ nước đầu ra luôn ổn định bất kể lưu lượng nước thay đổi.

NHIỆT ĐỘ ỔN ĐỊNH
BẤT CHẤP LƯU LƯỢNG NƯỚC
THAY ĐỔI

Nhiệt độ nước đầu ra từ các máy nước nóng trực tiếp thông thường chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi lưu lượng nước từ các thiết bị dẫn nước khác trong gia đình. Do đó khi có nhiều người cùng sử dụng nước trong gia đình, nhiệt độ nước đầu ra từ máy nước nóng trực tiếp thông thường sẽ không ổn định. Đi đầu về công nghệ, máy nước nóng trực tiếp Ariston thế hệ mới với công nghệ ổn định nhiệt độ, giúp nhiệt độ nước đầu ra luôn ổn định bất kể lưu lượng nước thay đổi.

NHIỆT ĐỘ ỔN ĐỊNH
BẤT CHẤP SỰ THAY ĐỔI
CỦA NHIỆT ĐỘ NƯỚC ĐẦU VÀO

Thông thường, nhiệt độ nước đầu ra từ các máy nước nóng trực tiếp không ổn định và thay đổi theo nhiệt độ của nước đầu vào. Đó là lí do vì sao nhiều người cảm thấy thiếu thoải mái vì không thể điều chỉnh được nhiệt độ nước như ý khi thời tiết thay đổi. Đi đầu về công nghệ, máy nước nóng trực tiếp Ariston thế hệ mới với công nghệ ổn định nhiệt độ, giúp nhiệt độ nước đầu ra luôn ổn định bất kể thời tiết thay đổi

ỔN ĐỊNH NHIỆT ĐỘ

NHIỆT ĐỘ ỔN ĐỊNH
BẤT CHẤP SỰ THAY ĐỔI
CỦA NHIỆT ĐỘ NƯỚC ĐẦU VÀO


Thông thường, nhiệt độ nước đầu ra từ các máy nước nóng trực tiếp không ổn định và thay đổi theo nhiệt độ của nước đầu vào. Đó là lí do vì sao nhiều người cảm thấy thiếu thoải mái vì không thể điều chỉnh được nhiệt độ nước như ý khi thời tiết thay đổi. Đi đầu về công nghệ, máy nước nóng trực tiếp Ariston thế hệ mới với công nghệ ổn định nhiệt độ, giúp nhiệt độ nước đầu ra luôn ổn định bất kể thời tiết thay đổi

NHIỆT ĐỘ ỔN ĐỊNH
BẤT CHẤP LƯU LƯỢNG NƯỚC
THAY ĐỔI

Nhiệt độ nước đầu ra từ các máy nước nóng trực tiếp thông thường chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi lưu lượng nước từ các thiết bị dẫn nước khác trong gia đình. Do đó khi có nhiều người cùng sử dụng nước trong gia đình, nhiệt độ nước đầu ra từ máy nước nóng trực tiếp thông thường sẽ không ổn định. Đi đầu về công nghệ, máy nước nóng trực tiếp Ariston thế hệ mới với công nghệ ổn định nhiệt độ, giúp nhiệt độ nước đầu ra luôn ổn định bất kể lưu lượng nước thay đổi.

GHI NHỚ NHIỆT ĐỘ

 
 
 
 
 
 
 

THIẾT KẾ THỜI THƯỢNG

SẢN PHẨM

AURES LUXURY ROUND | RT45E-VN

THIẾT KẾ THỜI THƯỢNG, GHI NHỚ NHIỆT ĐỘ TỪNG THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH

Ghi nhớ nhiệt độ từng thành viên
Công nghệ nhiệt độ ổn định
Hệ thống chống bỏng thông minh

AURES SMART ROUND | RMC45E-VN

THIẾT KẾ ĐỘC ĐÁO, NHIỆT ĐỘ CHUẨN XÁC

Công nghệ nhiệt độ ổn định
Hệ thống chống bỏng thông minh
Hệ thống an toàn đồng bộ

AURES LUXURY SQUARE | ST45PE-VN

GHI NHỚ NHIỆT ĐỘ TỪNG THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH

Ghi nhớ nhiệt độ từng thành viên
Công nghệ nhiệt độ ổn định
Hệ thống chống bỏng thông minh

AURES SMART SQUARE | SMC45PE-VN/SMC45E-VN

NHIỆT ĐỘ ỔN ĐỊNH BẤT CHẤP MỌI ĐIỀU KIỆN

Công nghệ nhiệt độ ổn định
Hệ thống chống bỏng thông minh
Hệ thống an toàn đồng bộ

AURES COMFORT | SM45PE-VN/SM45E-VN

THIẾT KẾ SANG TRỌNG, AN TOÀN VƯỢT TRỘI

Hệ thống an toàn đồng bộ
Thoải mái lựa chọn công suất làm nóng
Đạt quy chuẩn chống nhiễm từ EMC

AURES EASY | SB35E-VN

TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ, THOẢI MÁI AN TOÀN

3 lựa chọn công suất làm nóng
Đạt quy chuẩn chống nhiễm từ EMC
 

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI